پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

فصل نامه توسعه و آینده پژوهی

فصل نامه توسعه و آينده پژوهي

5,000

سومین شماره از فصل نامه توسعه و آینده پژوهی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان منتشر شد.

دسترسی به شماره های گذشته این فصل نامه از طریق فصل نامه توسعه و آینده پژوهی امکان پذیر است.

محسن گرامی طیبی

 

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.