پایگاه اینترنتی آینده پژوهی
مرور برچسپ

پویایی سیستم

پویایی سیستم

روش هاي سيستمي از الگوهاي مبتني بر تفکر سيستمي استفاده مي کنند. اين روش در سال 1950 در دانشگاه MIT آمريکا و توسط فارستر ايجاد شد‏. در آن زمان او از اين روش در کارهاي مهندسي برق خود استفاده مي کرد. اين روش با در نظر گرفتن روابط بين اجزاي…