پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی

1,289

کارگاه مقاله نویسی علمی از سوی مرکز آموزش و توسعه فرهنگی دانشگاه تهران برگزار می گردد.
این دوره در فرمت کارگاه آموزشی (به صورت ارائه محتوای علمی و کار عملی گروهی) از صبح تا بعد از ظهر روز پنجشنبه ۷و ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید.


کارگاه آموزشی یک روزه مقاله نویسی علمی از سوی مرکز آموزش و توسعه فرهنگی دانشگاه تهران برگزار می گردد.
این دوره در فرمت کارگاه آموزشی (به صورت ارائه محتوای علمی و کار عملی گروهی) از صبح تا بعد از ظهر روز پنجشنبه  ۷و ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱ برگزار خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید.

ارسال نظر برای این پست بسته است.