پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

همایش بین‌المللی “جهان ۱۴۱۴: فناوری‌های همگرا برای بهبود تعالی انسان”

2,786

برای نخستین بار در ایران توسط مرکز مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت هم‌افزایی فناوری‌های همگرا در تاریخ ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۳۹۱ در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با حضور اندیشمندان بنام این حوزه برگزار می‌شود.

jahan 1404.jpg


برای نخستین بار در ایران توسط مرکز مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شرکت هم‌افزایی فناوری‌های همگرا در تاریخ ۱۵ و ۱۶ آذر ۱۳۹۱ در محل دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با حضور اندیشمندان بنام این حوزه برگزار می‌شود.

jahan 1404.jpg

ارسال نظر برای این پست بسته است.