پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

نقد و بررسی کتاب صد سال آینده پیش بینی قرن بیست و یکم

7,178
شهرداری منطقه هفت تهران با همکای خانه جغرافیا برگزار می کند
نقد و بررسی کتاب
صد سال آینده پیش بینی قرن بیست و یکم
نوشته: جرج فرید من
با حضور مترجم کتاب و جمعی از اساتید برجسته دانشگاههای تهران, تربیت مدرس, خوارزمی، آزاد اسلامی
زمان: سه شنبه سی آبان ساعت ۴ بعد از ظهر
مکان: خ انقلاب تقاطع خ شهید نامجو مجتمع فرهنگی امام رضا
100sal.jpg

شهرداری منطقه هفت تهران با همکای خانه جغرافیا برگزار می کند
نقد و بررسی کتاب
صد سال آینده پیش بینی قرن بیست و یکم
نوشته: جرج فرید من
با حضور مترجم کتاب و جمعی از اساتید برجسته دانشگاههای تهران, تربیت مدرس, خوارزمی، آزاد اسلامی
زمان: سه شنبه سی آبان ساعت ۴ بعد از ظهر
مکان: خ انقلاب تقاطع خ شهید نامجو مجتمع فرهنگی امام رضا
100sal.jpg

 

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.