پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

سمینار “آینده پژوهی در حوزه فناوری”

2,310

موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند در نظر دارد سمیناری تخصصی در زمینه آینده پژوهی را تحت عنوان “آینده پژوهی در حوزه فناوری” برگزار نماید.به این منظور با تلاش فراوان و با تعاملات بین المللی از استاد و آینده پژوه برجسته،آقای مایک جکسون دعوت به عمل آمده تا روز چهارشنبه ۹۱/۴/۲۱در این سمینار نیم روزه حضور بهم رسانند.جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این سمینار به آدرس www.novindaneshmand.ir مراجعه کرده و یا با شماره ۸۸۴۹۷۸۴۸ تماس حاصل نمایید.

tolouemehr.jpg


موسسه تحقیق و توسعه نوین دانشمند در نظر دارد سمیناری تخصصی در زمینه آینده پژوهی را تحت عنوان “آینده پژوهی در حوزه فناوری” برگزار نماید.به این منظور با تلاش فراوان و با تعاملات بین المللی از استاد و آینده پژوه برجسته،آقای مایک جکسون دعوت به عمل آمده تا روز چهارشنبه ۹۱/۴/۲۱در این سمینار نیم روزه حضور بهم رسانند.جهت کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در این سمینار به آدرس www.novindaneshmand.ir مراجعه کرده و یا با شماره ۸۸۴۹۷۸۴۸ تماس حاصل نمایید.

tolouemehr.jpg

ارسال نظر برای این پست بسته است.