پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

راهبردهای امنیتی اتحادیه اروپا آمریکا

3,652

اندیشکده “مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی” آمریکا در گزارشی با عنوان “راهبردهای امنیتی اتحادیه اروپا-آمریکا و سناریوهای تطبیقی و پیشنهادات” پرداخته است.

 

اندیشکده “مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی” آمریکا در گزارشی با عنوان “راهبردهای امنیتی اتحادیه اروپا-آمریکا و سناریوهای تطبیقی و پیشنهادات” پرداخته است. در این گزارش آمده است: همکاری و شراکت اتحادیه اروپا و آمریکا از اهمیت بسیار بالایی در مواجه و مقابله با چالش‌های پیچیده متعددی که در جهان وجود دارد برخوردار است. علی‌رغم فراز و نشیب‌هایی که در روابط این دو وجود دارد، همکاری اتحادیه اروپا و آمریکا از نظر اقتصادی چشمگیر ترین رابطه درجهان است. اروپا و آمریکا سال‌هاست که گردانندگان رفاه اقتصادی جهانی هستند و نیمی از تولید ملی ناخالص ملی، ۴۰ درصد از تجارت و ۸۰ درصد از کمک‌های توسعه‌ای رسمی را به خود اختصاص داده‌اند. با این حال شراکت موثر، مداوم و هماهنگ این دو در حوزه‌های سیاسی و امنیتی همواره مورد تردید و در معرض امتحان قرار گرفته است

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.