پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

«دوره جامع آموزش آینده پژوهی»

2,395

 

اطلاعیه برگزاری دوره جامع آینده پژوهی
موسسه آموزش عالی طلوع مهر با همکاری مرکز آینده پژوهی علوم و فن آوری دفاعی، دوره جامع آینده پژوهی (سطح۱) را به طور فشرده در ۲ روز تحصیلی برگزار می نماید.
مباحث روز نخست:
• مقدمه‌ای بر آینده‌پژوهی (۸ ساعت)
oبررسی مفهوم آینده و ضرورت توجه به آن
oتعریف آینده‌پژوهی و تبیین ویژگی‌های آن
oمفاهیم پایه‌ای موردنیاز
oددستاوردهای آینده‌پژوهی
oگزینش روش در آینده‌پژوهی
oمروری بر روش‌های پرکاربرد آینده‌پژووهی
مباحث روز دوم:
• آینده‌پژوهی در اجرا  (۸ ساعت)
oپیش‌بینی و آینده‌نگاری دو سنت اصلی آینده‌پژوهی
oگام‌های فرایند آینده‌پژوهی
oمعرفی سناریوهای جهانی
oکلان‌روندهای جهانی تاثیرگذار بر فناوری
oروندهای فناورانه
oفناوری‌های نظام‌گسل
oچالش‌های آینده‌پژوهی در ایران

ارسال نظر برای این پست بسته است.