پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

دوره های آموزش نرم افزارهای تخصصی

6,733

MSP.jpg

دوره های آموزش نرم افزارهای تخصصی ز سوی مرکز آموزش و توسعه فرهنگی دانشگاه تهران برگزار می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید


MSP.jpg

دوره های آموزش نرم افزارهای تخصصی ز سوی مرکز آموزش و توسعه فرهنگی دانشگاه تهران برگزار می گردد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید

ارسال نظر برای این پست بسته است.