پایگاه اینترنتی آینده پژوهی
دسته‌بندی مطالب

پژوهشگران آینده پژوهی

محسن طاهری دمنه

معرفی محسن از زبان خودش: پرونده تحصیلات رسمی من در مهرماه ۱۳۹۴ با دفاع از رساله دکتری با عنوان «بررسی تحلیلی تصاویر آینده جامعه ی ایرانی در ذهن جوانان تحصیل کرده کشور بر اساس روش تحلیل لایه ­ای علّی (CLA) » در دانشگاه تهران…

علی زارع

تحصیلات: 1389-1395: دکتری آینده‌پژوهی، دانشکده علوم و فنون نوین، دانشگاه تهران. 1386-1389: کارشناسی ارشد مدیریت IT، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 1382-1386: کارشناسی مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. 1378- 1382: دیپلم ریاضی ‌ـ‌…