پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

محدودیت های رشد

3,476

Cover_first_edition_Limits_to_growth.jpgکتاب  محدودیت های رشد، نوشته ی میدوز و دیگران که درسال ۱۹۷۲ منتشر شد، اولین گزارشی بود که از طرف کلوپ رم ترتیب داده شد. بنیاد فولکس واگن تامین کننده ی مالی این پروژه بود. یک تیم تحقیقاتی بین المللی در انستیتو فناوری ماساچوست (MIT پنج عامل اصلی محدود کننده ی رشد در روی کره ی زمین را بررسی کردند؛ جمعیت، کشاورزی، استفاده از منابع، صنعت و آلودگی. فقر در عین فراوانی و وفور نعمت، تباهی محیط زیست، از دست رفتن اعتماد به سازمان ها، گسترش افسار گسیخته ی شهر ها و نبود امنیت شغلی، این ها پاره های مسأله ای است که کلوپ رم آن را “مسأله یا معضل جهانی” نامیده است.


Cover_first_edition_Limits_to_growth.jpgکتاب پر فروش (نه میلیون نسخه به ۲۹ زبان) محدودیت های رشد، نوشته ی میدوز و دیگران که درسال ۱۹۷۲ منتشر شد، اولین گزارشی بود که از طرف کلوپ رم ترتیب داده شد. بنیاد فولکس واگن تامین کننده ی مالی این پروژه بود. یک تیم تحقیقاتی بین المللی در انستیتو فناوری ماساچوست (MIT پنج عامل اصلی محدود کننده ی رشد در روی کره ی زمین را بررسی کردند؛ جمعیت، کشاورزی، استفده از منابع، صنعت و آلودگی. فقر در عین فراوانی و وفور نعمت، تباهی محیط زیست، از دست رفتن اعتماد به سازمان ها، گسترش افسار گسیخته ی شهر ها و نبود امنیت شغلی، این ها پاره های مسأله ای است که کلوپ رم آن را “مسأله یا معضل جهانی” نامیده است، این پاره ها متقابلا بر یکدیگر اثر می گذارند. به کمک اطلاعات مربوط به این فاکتورها مدلی جهانی ارایه شد و نتیجه این بود که در صورت ادامه یافتن روندهای کنونی، حدود صد سال آینده به محدودیت های رشد خواهیم رسید و اصلاح یا تغییر این روند ها بهت آور در گروه تلاش برای تحقق توازن جهانی است.
Meadows, Donella H. Dennis, L. Meadows, Joren Randers and Willirsity, London, Earth Island, 1972

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.