پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

آینده ی مشترک

5,668

our%20common.jpgوظیفه ی این تحقیق، بررسی و مطالعه ی مجدد مشکلات
حیاتی کره ی زمین درباره ی محیط زیست و تدوین پیشنهادهای واقع بینانه برای
حل آن ها بود. گزارش این کمیته به نام “توسعه ی پایدار” بیش از هر چیز دیگری
به چشم می خورد. آینده ی مشترک ما مانند گزارش جهان در سال ۲۰۰۰ به جای
نوآوری، ضمانت اجرایی تحلیل ها و راهکارها از سوی دولت را مد نظر قرار می
دهد. افکار عمومی کار کمیته ی برونت لند را به خوبی درک کرده و آن را
پذیرفتند، اما گزارش کمیته به دلیل دید مثبت آن به “عصر جدید رشد اقتصادی ”
درمیان کارشناسان محیط زیست در (WCED) بحث های زیادی را برانگیخت که منجر
به تشکیل کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سال ۱۹۹۲ در ریو دژانیرو شد.


our%20common.jpgکمیسیون جهانی سازمان ملل متحد درباره ی محیط زیست و توسعه در دهه ی
۸۰ صورت گرفت. رهبری این تیم تحقیقاتی بر عهده ی نخست وزیر نروژ، آقای گرو
هارلم بورنت لند – بود . وظیفه ی این تحقیق، بررسی و مطالعه ی مجدد مشکلات
حیاتی کره ی زمین درباره ی محیط زیست و تدوین پیشنهادهای واقع بینانه برای
حل آن ها بود گزارش این کمیته به نام “توسعه ی پایدار” بیش از هر چیز دیگری
به چشم می خورد. آینده ی مشترک ما مانند گزارش جهان در سال ۲۰۰۰ به جای
نواوری، ضمانت اجرایی تحلیل ها و راهکارها از سوی دولت را مد نظر قرار می
دهد. افکار عمومی کار کمیته ی برونت لند را به خوبی درک کرده و آن را
پذیرفتند، اما گزارش کمیته به دلیل دید مثبت آن به “عصر جدید رشد اقتصادی ”
درمیان کارشناسان محیط زیست در (WCED) بحث های زیادی را برانگیخت که منجر
به تشکیل کنفرانس جهانی محیط زیست و توسعه سال ۱۹۹۲ در ریو دژانیرو شد. این
کنفرانس درست بیست سال پس از اولین کنفرانس سازمان ملل متحد درباره ی محیط
زیست در استکهلم برگزار شد.

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.