پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

معرفی کتاب ” جهان در صد سال آینده “

معرفی کتاب " جهان در صد سال آینده "

11,981

نویسنده: جورج فریدمن , مترجم: ابوالحسن تهامی
موضوع : سیاست جهانی – قرن ۲۱ – آینده‌نگری‌ها , روابط بین‌المللی – آینده‌نگری , روابط بین‌المللی – تاریخ – قرن ۲۱م , قرن بیست و یکم – آینده‌نگری‌ها، آینده

 

یادداشت نویسنده:

من در این کتاب خواهم کوشید که مفهومی از آینده را به خوانندگانم منتقل کنم. البته در شرح جزئیات بسیاری مرتکب خطا خواهم شد، اما هدف این است که گرایش‌های عمده، یعنی گرایش‌های سیاسی- جغرافیایی، فن شناختی، جمعیت شناختی، فرهنگی و نظامی را در وسیع‌ترین مفهومشان معرفی کنم و از رویدادهای مهمی که ممکن است وی دهند، تعریفی ارائه دهم. اگر من بتوانم شرح دهم که جهان امروز چگونه بسامان است و از آن نتیجه گرفته شود که جهان آینده به چه سامان خواهد بود، بسی خشنود خواهم شد؛ و اگر نوه‌هایم دلیلی داشته باشند که در سال ۲۱۰۰ با نیم‌نگاهی به این کتاب بگویند ” نیمی از پیش‌گویی‌های بابابزرگ درست از آب درآمد” روح من غرق در رضایت خواهد شد.

 

توضیحات:

“موضوع این کتاب ، پیش‌بینی اوضاع سیاسی جهان در قرن بیست و یکم است. این اثر، با هدف ارائه مفهومی از آینده و معرّفی گرایش‌های عمده، یعنی گرایش‌های سیاسی ـ جغرافیایی، فن شناختی، جمعیت‌شناختی، فرهنگی و نظامی در وسیع‌ترین مفهوم‌شان تدوین شده است. نویسنده در این نوشتار می‌کوشد، بر پایه تحوّلات گذشته و توانمندی‌های امروزین کشورها اوضاع جهان را در یکصد سال آینده برآورد کرده و کشورهای صاحب اقتصاد جهان گیر و درخشان در سده ‌بیست و یکم را معرّفی نماید. وی همچنین سعی دارد، ضمن معرّفی کشورهای پیشرو و نوآور در صنعت، مشخّص نماید که جنگ‌ها و کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی در دهه‌های مختلف سده مذکور، میان کدام کشورها، بر سر چه مسائلی و در چه بخش‌هایی از جهان در خواهد گرفت.”

محسن گرامی طیبی

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.