پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

کتاب روش دلفی: فنون و کاربردها

5,304

روش دلفی که در چارچوب روش‌های کیفی پژوهش قرار دارد، فرایند ارتباطات گروهی را به نحوی ساخت می‌دهد که زمینه برهم‌کنش افرادی متخصص را به عنوان یک کل، برای حل مسئله فراهم سازد.

دانلود کتاب روش دلفی: فنون و کاربردها

دانلود کتاب

 

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.