پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

معرفی کتاب:۲۰۲۵ Scenarios of US Global Society

4,923

معرفی کتاب:

۲۰۲۵ Scenarios of US Global Society reshaped by Science and Technology

این کتاب تصویری از آینده  در سال ۲۰۲۵ را ارائه می‌دهد که تحت تاثیر علم و فناوری بوجود آمده است.

بخش های مختلف این کتاب از طریق این لینک قابل دریافت است

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.