پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

۱۰ مزیت آینده‌نگاری استراتژیک برای سازمان‌ها

مقدمه کاربست آینده پژوهی و آینده‌نگاری در ایران به صورت عام و در سازمان‌ها و شرکت‌ها به صورت خاص با سرعت بسیار پایینی انجام می‌شود. این موضوع می‌تواند چند دلیل داشته باشد. شاید دلیل اصلی و ریشه‌ای موضوع، غلبه گفتمان‌ها، جهانبینی،

اجتماع علمی آینده پژوهی

امروز داخل استخر با یک دانشجوی ترم آخر دکتری تاریخ علم آشنا شدم دنبال کسی می گشت که بتواند در مباحث مربوط به "تحلیل گفتمانی" به او کمک کند از من پرسید : به نظرت مراحل زایش یک گفتمان چه چیزهایی هستند ؟ یعنی یک گفتمان چگونه و با طی نمودن چه…