پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

سناریوهای جهانی برای سال ۲۰۲۵: کارگاه سناریونویسی

3,287

نمونه‌ای از کارگاه های سناریونویسی که توسط  National Intelligence Council برگزار شده است.


در این کارگاه فرایند سناریونویسی در یک کارگاه یک روزه نشان داده شده است.

برای دریافت فایل بر روی لینک دانلود فایل کلیک نمایید.

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.