پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

فراسوی نسل سوم بی سیم سوئد ۲۰۱۵

3,178

 در جدول زیر مرور کلی بر اطلاعات مفید پروژه فراسوی نسل سوم صنعت بی­سیم سوئد ۲۰۱۵ انجام شده است و پس از آن با توجه به چهار سناریوی فاوای ارائه شده، فرصت­های آتی فناوری اطلاعات معرفی می­ گردد.

فراسوی نسل سوم صنعت بیسیم تا ۲۰۱۵

هدف

مطالعه درباره فناوری­های بدیل و معماری زیرساخت­های دسترسی به خدمات بی­سیم

روش

ارائه تصویری از صنعت ارتباطات سیار سال ۲۰۱۵

سناریو

ابعاد سناریو:
انفجار بی سیم  ویرانی خلاقانه
حرکت آرام
کشف مجدد هارونی
غول های بزرگ و دولت های محرمانه

حوزه فعالیت

بررسی فراروندهای حوزه های فناوری، جامعه، کسب و کار، صنعت و کاربران

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.