پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

روند تعداد افراد سیگاری در آینده و پیشنهاد اقداماتی در جهت به کارگیری

گسترش همه گیر و جهانی توتون و تنباکو امروز بدتر از 50 سال پیش است و در 50 سال آینده حتی بدتر از این نیز خواهد شد

1,172

گسترش همه گیر و جهانی توتون و تنباکو امروز بدتر از ۵۰ سال پیش است و در ۵۰ سال آینده حتی بدتر از این نیز خواهد شد مگر اینکه اکنون یک تلاش خارق العاده انجام شود. تلاش های چندین کشور قبلاً نشان داده است که می توان میزان استعمال سیگار را کاهش داد. این موفقیت ها می تواند توسط دولت ها و کشورهای مختلف به کار گرفته شود، اما فقط با اقدام فوری، مصمم و پایدار دولت و جامعه. گسترش همه گیر این موضوع در آینده بستگی به درک موضوع ، سیاست ها و اقدامات انجام شده در امروز دارد.

محسن گرامی طیبی

Mohsen Gerami Tayebi

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.