پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

سناریو‌ هایی برای گرمایش جهانی: افزایش دما از یک تا شش درجه

6سناریو برای گرمایش جهانی هنگامی که دما بین 1تا 6 درجه افزایش پیدا می‌کند

5,195

در شش سناریو برای گرمایش جهانی ، وضعیت زمین را در زمانی که دما بین ۱ تا ۶ درجه افزایش پیدا می کند شرح داده شده است.

به صورت کلی، افزایش یک درجه ای دما، شانس کمی برای مقابله با این حالت وجود دارد. همچنین در سناریو دوم ، اینگونه بیان می شود که  اگر در دهه آینده، میزان گازهای گلخانه ای به میزان ۶۰درصد در طی دهه آتی کاهش یابد، ۹۳احتمال دارد که بتوان از افزایش دما به میزان دو درجه سانتیگراد جلوگیری نمود.

اگر میزان دو درجه افزایش اتفاق بیفتد و میزان کربن افزایش پیدا کند، شانس بسیار کمی برای مقابله با حالت افزایش سه درجه ای دما وجود دارد.

در مورد بقیه  حالات افزایش دما شرایط مختلفی تشریح شده است. در این سناریوها وضعیت مختلفی  از میزان و چگونگی تاثیر این افزایش تدریجی و درجه ای دما در بسترهای مختلف انسانی، کشاورزی و… بیان شده است.

اینفوگرافیک این سناریوها در شکل زیر نشان داده شده است.

نویسنده مطلب: محسن گرامی طیبی

1 نظر
 1. aminlester says

  گرمایش=گرم کردن
  گرمش=گرم شدن

  global warming
  گرمش زمین
  http://persianacademy.ir/fa/word/

  مخلص.

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی‌شود.