مصاحبه دکتری

اصولا یکی از سوالات بسیار رایجی که برای هر یک از شرکت کنندگان در مصاحبه دکتری پیش می آید، سوالاتی است که در مصاحبه دکتری مطرح می گردد. نظر نویسنده بر این است که سوالات مطرح شده در مصاحبه در اکثر دانشگاه ها و رشته ها پیرامون موضوعات مشابهی است و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
1- هدف اولیه مصاحبه مشاهده شرکت کننده از نزدیک و آشنا شدن با شرایط ظاهری اوست، پس حضور در مصاحبه اولین پیام به مخاطب است.
2- سوالات مطرح شده برای شناخت بیشتر هم از نظر علمی و هم شخصیتی است، گاهی مصاحبه شونده را در شرایط سخت قرار می دهند تا عکس العمل وی را ببینند، نباید زود ناامید و یا عصبانی شد.
3- در مصاحبه دکتری فرض بر این است که شرکت کننده، قرار است استاد دانشگاه شود، در نتیجه سوالاتی پیرامون انگیزه فرد از ادامه تحصیل مطرح می شود، باید دقت کرد افراد تاجرمسلک از نظر دانشگاه مطلوب به نظر نمی رسند.
4- سوالاتی پیرامون تحقیقات و مقالات فرد مطرح خواهد شد، تا هم اطمینان حاصل شود خود فرد در نگارش اثر سهم بسزایی داشته است و هم روشن شود نحوه پاسخگویی فرد به مطالب علمی چگونه است.
5- مکالمه انگلیسی و یا تقاضا برای ترجمه یک متن از یک مصاحبه دکتری انفکاک پذیر نیست، باید برای مکالمه چند دقیقه ای آماده باشید. مهمترین موضوع برای مصاحبه موضوع پایان نامه است که به انگلیسی توضیح دهید.
6- انتظار می رود فردی که برای دکتری اقدام می کند، سیر مطالعاتی روشنی داشته باشد، پس انتظار می رود در مورد موضوع پایان نامه دکتری خود نیز فکر کرده باشد و آماده باشد.
7- تنوع کاری نشانه نداشتن تمرکز بر یک موضوع مطالعاتی است، باید در انجام کارهای تحقیقاتی با وسواس عمل کنید.
8-باید با ادبیات رشته آشنا باشید و مطالعه کرده باشید، و نیز افراد، کتاب ها و مجلات مطرح در رشته را بشناسید.
9- در نهایت آنچه مهم است توکل به پروردگار عالم است، زیرا تنها او می داند خیر ما در چیست.