دانشكده علوم و فنون نوين

تاسيس دانشکده علوم و فنون نوين دانشگاه تهران در تاريخ  5/ 11/ 1388 به تصويب هيات امناي دانشگاه تهران رسيد. اين دانشکده با هدف اصلي تربيت نيروي متخصص مورد نيازکشور، در مقاطع تحصيلات تکميلي در زمينه هاي علوم و فناوري هاي نوين بين رشته اي، جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام پژوهش هاي کاربردي به منظور خلق و ارائه دانش مورد نياز جامعه به مراکز صنعتي در جهت افق و چشم اندازهاي ملي کشورتاسيس گرديد. اين دانشکده نه تنها همگام با دانشگاه هاي برتر جهان و حتي پيشرو و مبدع علوم بين رشته اي نوين دنيا در پاسخ به نيازهاي علمي نخبگان و پژوهشگران و کارآفرينان پيشرو و خلاق ملي و بين المللي فعاليت مي نمايد.
دانشکده علوم و فنون نوين با تصويب سه گروه با عناوين: هوا فضا، مهندسي علوم زيستي و، انرژي هاي نو و محيط زيست وظيفه خود را در جهت رسيدن به اهداف ذکر شده آغاز نموده است.
در حال حاضر رشته هاي در حال ايجاد اين دانشکده در مقطع دکتري شامل: مهندسي هوافضا، نانو بيو تکنولوژي و مهندسي پزشکي(بيو)  و در مقطع کارشناسي ارشد شامل: مهندسي هوافضا  مهندسي فضايي، مهندسي هوافضا  - آيروديناميك، مهندسي هوافضا  - سازه هاي هوافضايي، مهندسي هوافضا  سوانح هوايي و صلاحيت پروازي، مهندسي هوا فضا  جلوبرندگي، مهندسي هوا فضا  ديناميک پرواز و کنترل، مهندسي فناوري اطلاعات پزشکي، بيو تکنولوژي ، مهندسي پزشکي  بيومتريال، مهندسي مکاترونيک، مهندسي پزشكي   مهندسي بافت و انرژي هاي تجديد پذير مي باشد.
همچنين دانشکده در جهت گسترش كمي و كيفي رشته ها در زمينه هاي علوم و فنون نوين بين رشته اي، راه اندازي و گسترش گروه ها و رشته هاي نوين با استفاده از رصد و پيش بيني مسير اين علوم مادر و با بهره مندي از نيروي انساني مبتکر و نخبه در دستورکار خود قرار داده است.