پایگاه اینترنتی آینده پژوهی

دوره های آموزش نرم افزارهای تخصصی

4
MSP.jpg

دوره های آموزش نرم افزارهای تخصصی ز سوی مرکز آموزش و توسعه فرهنگی دانشگاه تهران برگزار می گردد. 
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید 


MSP.jpg

دوره های آموزش نرم افزارهای تخصصی ز سوی مرکز آموزش و توسعه فرهنگی دانشگاه تهران برگزار می گردد. 
برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام اینجا کلیک کنید 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.